Rully

Terug naar de lijst

Rully - Réf. 1RU

Beschrijvende gegevens :

Platte, vlakke kleidakpan (klein formaat 20 stuks per m2) type Rully van Terreal voorzien van een dubbele kopsluiting en een dubbele zijsluiting. Deze sluitingspan heeft het uitzicht van traditionele tegelpannen, dankzij het beperkte zichtbare vlak (315mm x 160mm) van de pan , grotere zichtbare breedtevlak dan hoogtevlak ,de licht optisch conische neus en de plaatsing met gekruiste voegen.

Hulpstukken (vorsten, randpannen, noordbomen, e.a) van dezelfde herkomst, geproduceerd volgens dezelfde strenge eisen als de dakpannen, zullen gebruikt worden voor een degelijke afwerking.

De pannen worden geplaatst volgens de regels der kunst en conform de geldende normering en de raadgeving van de fabrikant .

De dakpan is eerste keus kwaliteit en heeft de volgende kleur : (schrappen wat niet past)

Vieilli Bourgogne, Bezand champagne, Leikleur.

Garantie en Normering :

De pannen worden in eigen labo’s uitgebreid gecontroleerd met geavanceerde meetapparatuur tijdens en na het productieproces zodat een garantie van 30 jaar kan gegarandeerd worden.
Onafhankelijke labo’s controleren (onder toezicht van erkende keuringsorganismen) de dakpannen . Deze voldoen op basis van de Europese norm EN 1304 (*)aan de Belgische norm.

(*)Alle Europese keurmerken voor kleidakpannen zoals het Belgische Benor, het Nederlandse Komo en de Frans NF worden sinds 1 januari 1999 afgeleverd op basis van de Europese productnorm EN 1304. Deze norm EN 1304 waaraan de dakpannen Lambert voldoen waarborgt het uitzicht, de geometrische eigenschappen, de buigsterkte, de waterdichtheid (klasse 1) en vorstweerstand (Type C)


Technische informatie

Afmeting 26 x 37
Gewicht van de eenheid 2,4
Variabele peilen 1
aantal/m2 20
Latafstand 16
Variabele latafstand 15,2 tot 16,8
Breedte 37
Overlap 31,5
Battent 6,25
Theoretische Minimum dakhelling vanaf 24,23° afh.van de streek

Projecten
Klik op de items om de gedetailleerde informatie te krijgen